top of page

Dėkojame, kad įsigijote AP Deco rankų darbo gaminius. Šioje skiltyje pateikiamos AP Deco studio produkcijos pirkimo ir grąžinimo sąlygos (toliau – Taisyklės), yra privaloma ir neatskiriama dalis, nustatanti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir apdeco.lt internetinę parduotuvę ( toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, taip pat prekių ir paslaugų pirkimas ir apmokėjimas bei grąžinimo tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Apdeco.lt svetainėje esančia elektronine internetine parduotuve turi teisę naudotis šie asmenys: - asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų; - nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų tik su savo tėvų, įtėvių ar globėjų sutikimu, jei jie nėra savo žinioje; - visi juridiniai asmenys; Prekių kainos nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas šioje internetinėje parduotuvėje. Kainos nurodytos eurais.


Pirkėjas turi naudoti Pardavėjo el. parduotuvės paslaugas, pirmiausia iš siūlomų Pardavėjo laiškų turite pasirinkti jums patinkančią prekę ar paslaugą. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, paspaudžia mygtuką „PIRKTI“. Po to pirkinys atsidarys krepšelyje. Pirkėjas savo krepšelį gali matyti viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, kuriame pasirenka apmokėti paspaudęs MOKĖJIMAS. Prieš tai Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis.  Tada pirkėjas raginamas užpildyti pirkėjo informaciją. Užpildę reikiamus laukus spauskite TĘSTI MOKĖJIMĄ. Po to Pirkėjas gali pasirinkti mokėjimo būdą – banko pavedimu arba Paysera. Patvirtinus apmokėjimą, Pirkėjo pasirinkta prekė bus paruošta siuntimui. Pirkėjas taip pat gaus užsakymo patvirtinimo el. laišką.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformavęs krepšelį, atlieka visus iš eilės veiksmus, kad pateiktų užsakymą. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, papildyti ar papildyti šias Taisykles.


ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGA Pirkėjas, pirkdamas internetinėje parduotuvėje apdeco.lt parduodamas prekes, privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį el. pašto adresą, adresą, mokėjimo būdą (kortele), jeigu atsiskaitoma debeto ar kredito kortele). Pirkėjo informacija naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti bei interesams ginti. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta. Užsakymo kopija Pirkėjui išsiunčiama elektroniniu paštu ir yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik pirkėjui apmokėjus už užsakymą. Pirkėjui nesumokėjus už užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę elektroninėje internetinėje parduotuvėje išsirinkti ir užsisakyti bet kurią Pardavėjo nurodytą prekę. Pirkėjas, besinaudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pardavimo sąlygomis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Pirkėjas, pateikdamas prekės užsakymą ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve. Pirkėjas atsako už šių Taisyklių laikymąsi, net jei jomis nesiskaitė, nors tokia galimybė buvo suteikta.


PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas įsipareigoja nupirktas prekes išsiųsti Pirkėjui arba suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį. Jeigu Pirkėjas, pateikdamas užsakymą ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju ar vėliau, pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikiamus duomenis, arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal šias taisykles, Pardavėjas turi teisę nedelsiant atšaukti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjo teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti ar nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi internetinės parduotuvės paslaugomis, jeigu yra pagrindas manyti, kad Pirkėjas užsiima neteisėta veikla ar kitaip bando pakenkti internetinei parduotuvei ar jos stabiliam darbui.
Pardavėjas turi teisę teikti ir nutraukti internetinės parduotuvės paslaugų teikimą, jeigu yra pagrindas manyti, kad Klientas bando pakenkti, gaišti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su internetinės parduotuvės paslaugų teikimu (pvz. įvairių žinučių ar elektroninių laiškų siuntimas.Pardavėjas turi teisę į tokius pranešimus ir laiškus neatsakyti arba blokuoti, atšaukti užsakytas prekes ar paslaugas ir nutraukti sutartį.
Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kurie, naudodamiesi Pirkėjo bankine sistema, internetinėje parduotuvėje pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar apmoka už prekes ir/ar paslaugas.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, nepranešęs Pirkėjui, sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą, kad būtų atlikti atnaujinimai (pavyzdžiui, programinės įrangos patobulinimai ir pan.). Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo, savo nuožiūra sustabdyti, papildyti, pakeisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai pranešdamas Pirkėjui internetinėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, t.y. nuo jų paskelbimo internetinės parduotuvės apdeco.lt interneto svetainėje dienos


PREKIŲ PRISTATYMAS

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako tik pirkėjas. Pirkėjui nepateikus tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už pasekmes. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti savo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, per 6 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedama formuoti prekių pakuotė ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo laikas. Įsigytas prekes pristatome bendradarbiaudami su siuntų pristatymo tarnyba Omniva, DPD, Lietuvos paštu.

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo, todėl priimdami prekę su savimi turite turėti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Jeigu prekės pristatomos per savitarnos siuntų terminalus, tuomet Pirkėjas prekes galės atsiimti gavęs pranešimą apie prekių pristatymą į siuntų terminalo terminalą telefonu ir/ar el. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

PIRKIMO GRĄŽINIMAS Remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis, prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo raštišku pageidavimu prekių įsigijimo vietoje arba kitoje pardavėjo nurodytoje Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pateikia prekę pardavėjui ir raštišką prašymą, kuriame nurodo priežastį (trūkumą ar kitą priežastį), kodėl įsigyta prekė vartotojo netenkina, ir vieną iš 6.362 straipsnio punktų (jei pirkta kokybiškai) arba prekę. 6.363 (7) (jei perkamos netinkamos kokybės prekės).

Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas Jeigu prekės yra kokybiškos, vadovaujantis LR CK 6.362 str., pirkėjas turi teisę per 14 dienų po pristatymo pakeisti įsigytą prekę panašių dydžių, formų, spalvų prekėmis arba grąžinti prekę. pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti prekę tenkinamas, jeigu prekė buvo nenaudota, nesugadinta, išsaugotos jų vartojimo savybės, prekė nepraradusi prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymų, kad pirko prekę. šioje internetinėje parduotuvėje.

 Negrąžinamos prekės

Pagal užsakymą (pirkėjo pageidavimu) pagamintos prekės negrąžinamos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, pakeitimais, papildymais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad jis netenka teisės naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis. Jeigu, pakeitęs taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, pakeitimais ar papildymais. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių įgyvendinimo ir iš jų kylančių įsipareigojimų sprendžiami derybų keliu, o kilus nesutarimams derybų metu – įstatymų nustatyta tvarka. Kilus klausimams galite susisiekti el.paštu apdeco.vilnius@gmail.com

 

Заявка на возврат

Информация отправлена. Спасибо!

bottom of page